ฮิลตัน พัทยา รับรางวัลสุดยอดโรงแรมคุณภาพจากเว็บไซต์ HolidayCheck.com

This information originated in Thai.

August 11, 2014

พัทยา ประเทศไทย - เมื่อเร็วๆนี้โรงแรมฮิลตันพัทยาได้รับรางวัลโรงแรมคุณภาพประจําปี2557 จากการจัดอันดับโดยเว็บไซต์HolidayCheck.com เว็บไซต์ชื่อดังให้บริการด้านที่พักของยุโรปโดยได้รับคะแนน5.4 จากคะแนนเต็ม6 วัดจากการการรีวิวความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเดินทางทั่วโลกที่รวมกันโหวตใหเปนโรงแรมที่โดดเดนในดานมาตรฐานบริการและการมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

"นับเปนปที่สองสาหรับรางวัลจากHolidayCheck.com พวกเรารูสึกภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่สามารถตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางดีเยี่ยมและไดรับความพึงพอใจจากนักเดินทางรางวัลนี้ถือเปนตัวสนับสนุนใหทีมพนักงานมีกาลังใจในการปฏิบัติหนาที่มอบการบริการที่มีคุณภาพและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่แขกผู้เข้าพัก" มรรูดอล์ฟโทรสต์เลอร์ผู้จัดการทั่วไปฮิลตันพัทยากล่าว

HolidayCheck.com เป็นเว็บไซต์ชั้นนําของทวีปยุโรปในการให้บริการจองห้องพักออนไลน์ซึ่งในแต่ละเดือนมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า25 ล้านโดยถือเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้เดินทางเพื่อติดตอธุรกิจและนักทองเที่ยวในการคนหาและจองที่พักประเภทตางๆซึ่งผานการเลือกสรรจากทั่วทุกมุมโลก 

About Hilton Pattaya
Unique by design and centrally located, Hilton Pattaya rises 34 levels above CentralFestival Pattaya Beach, Southeast Asia’s largest beachfront shopping complex, with spectacular views North and South over Pattaya Bay and the Gulf of Thailand. Styled with the property’s beachfront location in mind, all Hilton Pattaya rooms and suites feature 180 degrees of unobstructed ocean views with private balconies. This unique position forms the core of Hilton Pattaya’s design concept and philosophy. Panoramic views, high quality design and finishes, and impeccable service play an integral part of the experience that is an offer to both leisure and business travelers. From the moment you arrive you will know that a new standard for style and sophistication has been set. A unique combination of light, textures and finishes create an atmosphere of pure indulgence. Just 90 minutes from Bangkok Suvarnabumi International Airport and with so much luxury to offer, the Hilton Pattaya is your new recreation and business destination of choice. For information, please visit www.pattaya.hilton.com or contact the hotel directly on + 66 (0)3 825 3000.

Contact

Treamprom Klinhom
Hilton Pattaya
+66 038 253 028
treamprom.klinhom@hilton.com

About Hilton Hotels & Resorts

For nearly a century, Hilton Hotels & Resorts has been proudly welcoming the world's travelers. With 575 hotels across six continents, Hilton Hotels & Resorts provides the foundation for memorable travel experiences and values to every guest who walks through its doors. As the flagship brand of Hilton, Hilton Hotels & Resorts continues to set the standard for hospitality, providing new product innovations and services to meet guests' evolving needs. Hilton Hotels & Resorts is a part of the award-winning Hilton Honors program. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose nearly any combination of Points and money to book a stay, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, free standard Wi-Fi, and digital amenities like digital check-in with room selection and Digital Key (select locations), available exclusively through the industry-leading Hilton Honors mobile app. Begin your journey at www.hilton.com and learn more about the brand by visiting news.hilton.com or following us on Facebook, Twitter and Instagram.